ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อา
 

นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน (ASEAN Senior Transport Officials Meeting: STOM) ระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้