จ.พังงา จัดค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จ.พังงา จัดค่ายฝึกทักษะภ
 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดโครงการค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (TRAFS English Camp) จัดอบรมให้แก่เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติชุมชนจังหวัดพังงา อปพร. ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ ปลัดอำเภอและบุคลากรจากหน่วยงาน ปภ. รวม 100 คน โดยมีทีมวิทยากรจากสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทยร่วมจัดค่ายกิจกรรมดังกล่าว
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้