DTN Business Plan Award 2016 โอกาสสู่ธุรกิจทั้งในอาเซียนและระดับโลก

DTN Business Plan Award

ทีม "Light” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พาแผนธุรกิจ "Nortifilm” ผ่านแนวคิดแผ่นฟิล์มสําหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ฝ่าฟันคู่แข่งกว่า 260 ทีมทั่วประเทศ คว้าเงินรางวัล 1 แสนบาท ไปครอง พร้อมโอกาสในการสนับสนุนให้ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจทั้งในอาเซียนและระดับโลก
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้