ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก 3
ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระท
 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค. 59 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอาเซียนและอาเซียนบวก3 (จีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี) (ALMM+3) ณ นครเวียงจันทน์ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้