ปลัดแรงงาน ย้ำต่อสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) ไทยใช้กฎหมายเข้มข้นประเด็นด้านแรงงาน

ปลัดแรงงาน ย้ำต่อสมาชิกร
 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้หารือกับสมาชิกรัฐสภายุโรป (Member European Parliament : MEP) และคณะ นำโดยนายวาเนอร์ แลนเกน (Mr.Werner LANGEN)
 
ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา IUU การบริหารจัดการแรงงานเคลื่อนย้าย และสภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับระบบการนำเข้าแรงงานโดยถูกกฎหมาย การจดทะเบียนแรงงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการเพิ่มมาตรการควบคุมและการปรับสภาพการทำงานโดยเฉพาะในเรือประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้