ไทย-มาเลเซีย จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

ไทย-มาเลเซีย จัดงานแสดงท
 
 
นายสว่าง ศรีชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ที่วงเวียนนกสันติภาพ บริเวณสวนกรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้