กล่าวถ้อยแถลงอาเซียน-รัสเซีย ไทยพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กล่าวถ้อยแถลงอาเซียน-รัส
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ณ ศูนย์การประชุมโรงแรม Radisson Blu and Congress Center โดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม ว่าที่ผ่านมาไทยและรัสเซียได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างยาวนาน นายกรัฐมนตรียินดีที่จะสนับสนุนการรับรองปฏิญญาโซชิ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้า มีความเข้าใจและเคารพในหลักการสำคัญของแต่ละฝ่าย รวมทั้งพร้อมที่จะเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันบนพื้นฐานของความมั่นคงและมั่งคั่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย ปี 2559-2563
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้