ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแผนอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแ
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุม "The 1st Meeting of Board of Advisors to COST (BAC): Brainstorming Session on ASPASTI Implementation Plan” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนอนุกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 10 ประเทศร่วมหารือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์ของอาเซียนร่วมกัน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้