ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง

 
การแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ (ASEAN School Games : ASG) เป็นมหกรรมการแข่งขันประจำปีของนักเรียนประเทศสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน (ASEAN School Sports Council : ASSC) ซึ่งจะต้องเป็นนักเรียนภาคปกติเต็มเวลาและมีอายุไม่เกิน 18 ปีเท่านั้น โดยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศยกเว้นเมียนมา เป็นสมาชิกสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฯ ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ฯ เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากกัมพูชาและลาวไม่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้