ไทยและฟิลิปปินส์ร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา

ไทยและฟิลิปปินส์ร่วมมือพ
 

นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยประชุมร่วมกับผู้บริหาร Commission on Higher Education (CHED) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี Dr. Patricia B. Licuanan, Chairperson เป็นหน้าคณะฝ่ายฟิลิปปินส์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้