ผลักดันโครงการ “Eastern Economic Corridor” ส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าภูมิภาค

ผลักดันโครงการ “Eastern
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เศรษฐกิจประเทศเริ่มฟื้นตัวเป็นลำดับ คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือ จีดีพี ปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.3 – 3.5 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ขณะที่ ระดับหนี้สาธารณะมีร้อยละ 45 ของจีดีพี การว่างงานอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 0.9 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ รัฐบาลมีแผนปฏิรูปประเทศระยะยาวอย่างยั่งยืน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การปฏิรูปเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ การลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการสร้างความเชื่อมโยง และการพัฒนาการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประชาคมอาเซียน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้