ไทยเล็งโอกาสขยายธุรกิจสินค้าเกษตรในกัมพูชา

ไทยเล็งโอกาสขยายธุรกิจสิ
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรในกัมพูชาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตภายในประเทศเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตตกต่ำ และปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งคาดการณ์ว่าจะมีการอพยพโยกย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 40 ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้