ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 4

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม
 

กระทรวงการต่างประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นจะประชุม Green Mekong Forum ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 12 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้