EXIM Bank เตรียมผลักดัน 4 กลุ่มผู้ประกอบการไทยรุกตลาด CLMV

EXIM Bank เตรียมผลักดัน
 

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank กล่าวว่า ธนาคารกำลังเร่งพัฒนาบริการเบ็ดเสร็จเพื่อ SMEs โดยใช้สินเชื่อควบคู่กับประกันการส่งออกและลงทุน เป็นเครื่องมือขยายธุรกิจและบุกตลาดผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมา/และเวียดนาม) และประเทศตลาดใหม่ตามยุทธศาสตร์รัฐบาล พร้อมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่ดูแลผู้ประกอบการ SMEs 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้