ไทย-กัมพูชา ร่วมมืออบรมสร้างทักษะแรงงาน ที่จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

ไทย-กัมพูชา ร่วมมืออบรมส

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงานวิชาชีพ ที่สถาบันโปลีเทคนิคแห่งชาติกัมพูชา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 50 คน โดยมีนายผ่อน สวิง ( สะ-วิง ) ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย และนายไพฑูรย์ พราหมเกสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันมอบวุฒิบัตร เมื่อวันที่ (11 มิ.ย. 59)
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้