เปิดรับสมัครผู้ต้องการริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมแล้ววันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
เปิดรับสมัครผู้ต้องการริ

หลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล 
“การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 14
 
เพียงเริ่มที่จะก้าว สมัครเข้ามาทำความรู้จักใกล้ชิดกับนวัตกรรมให้มากขึ้น 
เรียนสบายๆ ที่บ้าน โทรถามอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวหากไม่เข้าใจ 
และฝึกคิดฝึกเขียนโครงการให้ได้ เพื่อเริ่มธุรกิจใหม่ดังใจคิด
โครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด 
อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมจะผลักดันท่านทำเป็นธุรกิจจริง
ด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ สนช. ต่อไป
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ 
www.nia.or.th/ims/dei
 
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
1) ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล 
กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2381 6651 
e-mail: dei_condised@nfe.go.th
2) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
โทร. 0 2017-5555 e-mail: info@nia.or.th
โดย dogTech
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้