ไทย-เมียนมา มั่นใจการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ไทย-เมียนมา มั่นใจการส่ง
 

นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ H.E.U.Ohn Maung Union Ministre of Hotels and Tourism รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวเมียนมา พร้อมคณะ เพื่อหารือข้อราชการระดับทวิภาคีด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเปิดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้