การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10

การประชุมคณะกรรมการความร
 

จังหวัดน่านจัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 10 ระหว่างจังหวัดน่าน กับ แขวงไชยบุลี สปป.ลาว เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยคณะกรรมการฝ่ายไทย นำโดย นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการฝ่ายลาว นำโดย ท่านพงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและเป็นประธานร่วม
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้