นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดและสารตั้งต้น

นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนา
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปราศรัยเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช 2559 ว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง
 
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้