พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่วมทุนธุรกิจบริการไทย-จีน เป็นช่องทางขยายการลงทุน

พาณิชย์แนะผู้ประกอบการร่
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้เศรษฐกิจจีนยังประสบกับอุปสรรค ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ แต่ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งนี้ จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ระบุว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเดือนพฤษภาคม 2559 ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 0.45 โดยช่วง 5 เดือนแรกของปี

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้