ไทย-เมียนมา MOU ร่วมมือแก้ปัญหาแรงงานตามหลักสากลยอมรับในหลักการของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน

ไทย-เมียนมา MOU ร่วมมือแ
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นาง ออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงด้านแรงงาน 2 ฉบับ ระหว่าง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นาย เต็ง ส่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากร เมียนมา เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 59
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
พิมพ์หน้านี้