ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ครบวงจร

ครม.เห็นชอบพัฒนาระเบียงเ
 

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2524 โดยภาครัฐได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อดึงดูดภาคเอกชนไปแล้วมากกว่า 2 ล้านล้านบาท

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้