ธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรับเพิ่มจีดีพีไทยปีนี้จาก 2.2 เป็นร้อยละ 2.5

ธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเ
 

นายอูริค ซาเกา ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากประมาณการเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 แต่ยังเป็นการขยายตัวที่ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและการส่งออกยังคงชะลอตัว โดยคาดว่า การส่งออกปีนี้จะติดลบร้อยละ 1.4 ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ำจากความต้องการภายนอกที่ลดลงและความไม่แน่นอนทางการเมือง อีกทั้งประชาชนในชนบทยังได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่า เศรษฐกิจไทยจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้ เนื่องจากไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง การเงินและการคลังมีความแข็งแกร่ง รวมถึงมีการท่องเที่ยวและนโยบายทางด้านการคลังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก จึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.6
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้