ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทยในกรอบอาเซียน

ผลการประชุมคณะกรรมการอาเ
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติครั้งที่ 1/2559 ที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องเดินหน้าต่อไปโดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเพิ่มเติม 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้