ททท. นำโมเดลประเทศไทย 4.0 มาประยุกต์ใช้ ทำแผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560

ททท. นำโมเดลประเทศไทย 4.

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม การจัดทำแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวประจำปี 2560 หรือ TAT Action plan ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดขอนแก่น ว่า การประชุมในวันนี้เป็นการกำหนดกรอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางความร่วมมือด้านการตลาด ซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการขับรถซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ว่าจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้