กระทรวงพาณิชย์ ปลดล็อคให้ SME และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน
กระทรวงพาณิชย์ ปลดล็อคให
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจจะช่วยปลดล็อคข้อจำกัดทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำทรัพย์สินอุปกรณ์ สินค้าคงคลัง และทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ได้ ซึ่งทางกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมที่จะขยายเพิ่มนายทะเบียนเพื่อรองรับการเข้ามาจดทะเบียนของบริษัท และสถาบันการเงินต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย ด้านนายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้