รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมประชุม JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน

รมว.พาณิชย์ เข้าร่วมประช
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยเข้าประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้า หรือ JTC ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 7 ที่เมียนมาเป็นเจ้าภาพ วันที่ 7 - 8 กรกฎาคมนี้ ณ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีไทย-เมียนมา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน นอกจากนี้ จะสานต่อความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าไทยกับเมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงการผลักดันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่จะช่วยสร้างงานและโอกาสให้ชาวเมียนมา
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้