จ.กาญจนบุรี-ประเทศเมียนมา ร่วมเจรจาการค้าและติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย

จ.กาญจนบุรี-ประเทศเมียนม
 
 
นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน พบปะเจรจาการค้าประเทศเพื่อนบ้านและติดตามความคืบหน้าโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ที่เมืองทวาย ภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฏาคม 2559 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้าการลงทุนไทยในอาเซียน โดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมคณะเดินทาง ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 17 หอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน ร่วมเป็นคณะเดินทาง
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้