กต. เร่งขับเคลื่อน 2 ยุทธศาสตร์ทางการทูตที่สำคัญเพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กต. เร่งขับเคลื่อน 2 ยุท
 

นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการทูตที่สำคัญอีก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์การทูตการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างสาระสำคัญและแนวทางต่าง ๆ ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 2 จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศ
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้