การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

การพัฒนาศักยภาพท่าอากาศย
 

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 ของประเทศ ภายใต้แนวคิด One Airport Two Missions ตอบสนองภารกิจทั้งด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์อย่างสมดุล รวมทั้งพัฒนาให้เป็นศูนย์อุตสาหกรรมอากาศยานครบวงจร โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2558

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้