ไทยและเมียนมาหารือสานสัมพันธ์

ไทยและเมียนมาหารือสานสัม
 

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเดินทางพบกับ นาย ติน วิน ฉ่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมา พร้อมคณะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยได้หารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 3 เมือง ประกอบด้วย เชียงราย (ไทย) ท่าขี้เหล็ก (เมียนมา) และบ่อแก้ว (สปป ลาว) เตรียมพร้อมเชิญบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยวแต่ละชาติมาประชุมเพื่อหาความร่วมมือกัน โดยจังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพ

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 
โดย dogTech
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้