มาตรการหลัก 3 ด้าน อุดช่องโหว่การค้าผลไม้ไทย-จีน
มาตรการหลัก 3 ด้าน อุดช่
 

พลตรี สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แก้ไขปัญหาการตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี หลังได้รับการร้องเรียนว่า พ่อค้าจีนเข้ามาตั้งล้งจำนวนมากส่งผลกระทบต่อพ่อค้าไทย
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้