จ.นครพนม จับมือ สปป.ลาว เปิดเวทีเจรจาธุรกิจการค้า

จ.นครพนม จับมือ สปป.ลาว
 

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ที่ห้องประชุมไอ แกรนด์ฮอล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม จากที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าการเกษตรแปรรูปและผลไม้ของประเทศไทยได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีการแข่งขันทางการค้าที่สูง ดังนั้นการเข้าไปขยายช่องทางตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ก่อนประเทศอื่นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกคน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้