กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินสายจัดกิจกรรมสร้างความรู้ด้านการค้าเพื่อเจาะตลาดอาเซียนที่ จ.นครศรีธรรมราช

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
 

นายอรุณ ไม้ทิพย์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศเจาะตลาดอาเซียน "AEC Smart Move : รู้ทิศ พิชิตโอกาส ก้าวสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน”
 
ถือเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาองค์ความรู้ทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ให้มีมุมมองที่ดีและมองเห็นถึงโอกาส ตลอดจนรับทราบถึงกระบวนการการทำการค้าระหว่างประเทศอย่างมีระบบ
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้