เชียงใหม่เตรียมชุดการแสดงที่ผสมผสานความเป็นล้านนาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียน สกูลเกมส์ ครั้งที่ 8

เชียงใหม่เตรียมชุดการแสด
 

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมชุดการแสดงพิเศษที่ผสมผสานความเป็นล้านนาในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 8 เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมการแข่งขัน กว่า 1,200 คน และประชาชนที่ร่วมรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่ถ่ายทอดสดให้รับชมทั่วประเทศ ส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง ร่วมถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดด้วย
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้