จ.สระแก้ว-จ.บันเตียนเมียนเจย กัมพูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

จ.สระแก้ว-จ.บันเตียนเมีย
 

จังหวัดบันเตียนมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา พระครูวิสุทธิ์ธรรมกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่-บ้านด่าน นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายไทยและพระอาจารย์ ลึกซี รองเจ้าคณะอำเภอโอโจรว นายอุม เรียไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย นายซาน เซียนโฮ นายอำเภอโอโรจวและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้