จ.นครพนม หวังสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดน

จ.นครพนม หวังสร้างเขตเศร
 

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้ประกอบการจังหวัดนครพนม โชว์ศักยภาพเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่หอประชุม Esplanade แคราย จังหวัดนนทบุรี โดยมีเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ผู้แทนเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมชม
 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนและข้อตกลงทางการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้