ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมแก้ปัญหาค้ามนุษย์

ไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาอา
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบสัตยาบันสารของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ให้นายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน ช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 ณ เวียงจันทน์ ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวได้ลงนามโดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ฉบับแรกของอาเซียน
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้