สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดกิจกรรมสัปดาห์แรงงานก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสู่อาเซียน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
 

นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในอุตสาหกรรมและประมงทะเล ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ส่วนแรงงานต่างด้าวในธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำได้ขยายระยะเลาการจดทะเบียนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 กรมประชาสัมพันธ์ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้