งานเสวนาหัวข้อ “ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” 5 ส.ค.59

งานเสวนาหัวข้อ “ประชาคมอ
 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย มีกำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ "ประชาคมอาเซียน: หลากหลายแต่หลอมรวม” ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้