นายกรัฐมนตรีระบุ ไทย-เมียนมา หาความชัดเจนกรณีผลักดันป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

นายกรัฐมนตรีระบุ ไทย-เมี
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงการที่ไทยผลักดันการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของพรมแดนไทย - เมียนมา ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจน ว่า ต้องให้คณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมไทย - เมียนมา ไปหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้