ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและมาเลเซีย

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีเ

ทัพเรือภาคที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกผสม SEAEX THAMAL ครั้งที่ 61/2016 ด้านสตูล – เปอร์ลิส ในระหว่าง 26 - 31 กรกฎาคม 2559 เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่าง 2 ประเทศ สำหรับการฝึกผสมนั้นจะทำการฝึกทั้งสองด้านของฝั่งทะเล คือทางฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ซึ่งทางฝั่งอ่าวไทยนั้นทัพเรือภาคที่ 2 จะเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนทางทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 61/2016 ด้าน สตูล – รัฐเปอร์ลิส มีพื้นที่การฝึกตั้งแต่เกาะภูเก็ตจนถึงเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการฝึกระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซีย ภายใต้รหัสการฝึก SEAEX THAMAL
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้