การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับชาติ ครั้งที่ 7 (ASEAN QUIZ)

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซีย
 

กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN QUIZ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) ในคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN COCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและส่งเสริมการเป็นพลเมืองอาเซียน ให้เกิดในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้