ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะรักษาความสงบ
ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัลงทะเบียนออนไลน์ http://www.nia.or.th/ABC ได้ตั้งแต่‹วันนี้ถึง 19 สิงหาคม 2559 

หรือ http://www.nia.or.th/onlinereg/home.php?id=87
โดย dogTech
วันที่ 12 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้