รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
 

รองนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีที่ได้พบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม พร้อมยินดีที่ไทยและเวียดนามจะร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่น ยืนหยัด เคียงข้างกันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนร่วมกันทำให้ ASEAN เข้มแข็ง
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้