กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร JBIC เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

กรรมการผู้อำนวยการและหัว
 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับนายทะดะชิฯ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมแสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไทยมาโดยตลอด โอกาสนี้นายทะดะชิฯ แสดงความยินดีต่อผลประชามติของไทยและกล่าวว่าการมาพบครั้งนี้เป็นการแสดงความสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย และการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก เรือ และอากาศ และอยากให้ญี่ปุ่นมองว่าการร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไท

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
โดย dogTech
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้