อาเซียน-ญี่ปุ่น ชื่นมื่นบรรลุผลเจรจาบริการและลงทุนและเห็นชอบแผนงานยุทธศาสตร์ 10 ปี

อาเซียน-ญี่ปุ่น ชื่นมื่น
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนและญี่ปุ่นสามารถสรุปผลการเจรจาจัดทําความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนได้แล้ว โดยด้านการค้าบริการจะครอบคลุมเรื่องการเงิน โทรคมนาคม และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา รวมทั้งยังแนบตารางข้อผูกพันการเปิดเสรีบริการด้วย สําหรับด้านการลงทุนจะครอบคลุมกฎเกณฑ์การเปิดเสรีการคุ้มครอง 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้