เชิญชม การแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-บรูไน “อาไล พาเพลิน ครั้งที่ 5 : Power of Dreams พลังแห่งความฝัน

เชิญชม การแสดงดนตรีแลกเป
 

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งบรูไน จัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไน "อาไล พาเพลิน ครั้งที่ 5: Power of Dreams พลังแห่งความฝัน” ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองการมีพระชนมายุครบรอบ 70 พรรษา ของสุลต่าน ฮายี ฮัสนัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้