รมว.ยุติธรรม เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด
รมว.ยุติธรรม เป็นประธานป
 

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 โดยมีผู้แทนประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนประเทศคู่เจรจา เพื่อติดตามผลการดำเนินการด้านยาเสพติดและพิจารณารับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนฉบับใหม่ พัฒนาความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ การหารือจะนำไปสู่การรับรองแผนปฏิบัติการระยะ 10 ปี โดยมุ่งทำให้ยาเสพติดไม่เป็นปัญหาประเทศ

 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้