ไทยเร่งบูรณาการบริหารแรงงานต่างด้าว เปลี่ยนชื่อบัตรชมพู เป็น “บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ”

ไทยเร่งบูรณาการบริหารแรง
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 4/2559 ได้กล่าวว่า การบริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ หลังสิ้นสุดการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 จะดำเนินการนำเข้าแรงงานตามกรอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งได้มีการลงนามครบทั้ง 4 ประเทศ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) 
 

 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
พิมพ์หน้านี้